Return to Article Details Investigation the Levels of Moral Distancing of Wrestling Athletes in Terms of Some Demographic Changes (Sample of U20 Athletes) “Güreş Sporcularının Ahlaki Uzaklaşma Düzeylerinin Bazı Demografik Değişiklikler Açısından İncelenmesi (20 Yaş Altı Sporcu Örneği)” Download Download PDF