[1]
ÖNDER, Ömer K. and BİLGİN, Ülviye 2022. Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students’ Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process. Anatolia Sport Research. 3, 1 (May 2022), 33-46.