(1)
ÖNDER, Ömer K.; BİLGİN, Ülviye. Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students’ Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process. ASR 2022, 3, 33-46.