ÖNDER, Ömer K., & BİLGİN, Ülviye. (2022). Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students’ Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process. Anatolia Sport Research, 3(1), 33-46. Retrieved from https://www.anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/46