ÖNDER, ÖMER K.; BİLGİN, ÜLVIYE. Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students’ Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process. Anatolia Sport Research, v. 3, n. 1, p. 33-46, 2 May 2022.