ÖNDER, Ömer Kadir, and Ülviye BİLGİN. 2022. “Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students’ Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process”. Anatolia Sport Research 3 (1):33-46. https://www.anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/46.