[1]
Ömer K. ÖNDER and Ülviye BİLGİN, “Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students’ Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process”, ASR, vol. 3, no. 1, pp. 33-46, May 2022.