1.
ÖNDER Ömer K, BİLGİN Ülviye. Covid-19 Pandemi Sürecinde Spor Bilimleri Öğrencilerinin Serbest Zaman Doyumlarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi / Examining of Sports Science Students’ Leisure Satisfaction According to Socio-Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Process. ASR [Internet]. 2022May2 [cited 2022Aug.7];3(1):33-46. Available from: https://www.anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/46