Öğretmenlerin Pandemi (Covid19) Süreci Öncesi ve Pandemi Döneminde Sağlıklı Beslenmeye Karşı Tutum Düzeylerinin İncelenmesi / Examination of Teachers' Attitudes towards Healthy Nutrition Before and During The Pandemic (Covid 19) Process

Main Article Content

Ayhan KAYABAŞI
Hüseyin EROĞLU
Taha Berk OKYAZ
Mehmet Furkan ŞAHİN

Abstract

Aim: It is the study of teachers' attitudes and behaviors towards healthy eating before the pandemic (Covid19) process and during the pandemic process in terms of different variables.


Material and Method: This study, 98 female and 144 male teachers working in public and private schools in Kahramanmaraş province voluntarily participated In order to collect the data of the study, the Attitudes towards Healthy Nutrition Scale (HSTO) made by Demir and Cicioğlu (2019) and a personal data form were used. Since the data of the study did not show a normal distribution enough to apply parametric tests, Kruskal-Wallis H, Mann-Whitney U tests and Descriptives test results were used. In statistical analysis, the level of significance was chosen as p <0.05.


Results: It has been predicted that female and single teachers have a high level of attitude towards healthy eating, sports teachers have a high level of healthy nutrition knowledge before the pandemic, but that classroom teachers' healthy eating attitude levels have reached a higher level during the pandemic process.


Conclussions: It has been predicted that female and single teachers have high attitudes towards healthy eating, and that classroom teachers' healthy eating attitude levels have reached a higher level during the pandemic process.

Article Details

How to Cite
KAYABAŞI, A., EROĞLU, H., OKYAZ, T. B., & ŞAHİN, M. F. (2021). Öğretmenlerin Pandemi (Covid19) Süreci Öncesi ve Pandemi Döneminde Sağlıklı Beslenmeye Karşı Tutum Düzeylerinin İncelenmesi / Examination of Teachers’ Attitudes towards Healthy Nutrition Before and During The Pandemic (Covid 19) Process. Anatolia Sport Research, 2(2), 46-52. Retrieved from https://www.anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/29
Section
Reserch Articles

References

Arı, A. G., & Kanat, M. H. (2020). Covid-19 (Koronavirüs) Üzerine Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 459-492.

Cintoni, M., Rinninella, E., Annetta, M. G., & Mele, M. C. (2020). Nutritional management in hospital setting during SARS-CoV-2 pandemic: a real-life experience. European journal of clinical nutrition, 74(5), 846-847.

Çakın, M., & Akyavuz, E. K. (2020). Covid-19 süreci ve eğitime yansıması: öğretmen görüşlerinin incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 165-186.

Çakın, M., &Akyavuz, E. K. (2020). Covid-19 Süreci ve Eğitime Yansıması: Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal Of Social Sciences and Education Research, 6 (2), 165-186.

Demir, G. T., & Cicioğlu, H. İ. Sağlıklı Beslenmeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(2), 256-274.

Dilber, A., & Dilber, F. (2020). Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları Üzerindeki. Journal Of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (3), 2144-2162.

Dinç, A. (2021). “Spor Bilimleri Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı ve Sağlıklı Beslenme Tutumlarının İncelenmesi (Iğdır İli Örneği)”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S 25, s. 812-821.

Eren AS. (2018). Anketlerin veri girişlerinin kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan bilgisayar tabanlı bir yöntemin tanıtımı. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. 4(8), 76-83.

Eskici, G. (2020). Covid-19 Pandemisi: Karantina İçin Beslenme Önerileri. Anatolian ClinicTheJournal Of Medical Sciences, 25, 124-129

Gökay K., (2020), Spor Salonlarına Giden Bireylerin Sağlıklı Beslenme Tutumları Ve Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi, Yüksek lisans Tezi, Kars Kafkas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Güngör E.Ö.(2019), Sağlıklı Beslenmede Bireysel ve Grup Eğitiminin Bireylerin Beslenme Alışkanlıkları ve Besin Seçimi Üzerine Etkisi,Doktora Tezi, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Ankara

Hislop, T. G., Bajdik, C. D., Balneaves, L. G., Holmes, A., Chan, S., Wu, E., ... & Butler, A. L. (2006). Physical and emotional health effects and social consequences after participation in a low-fat, high-carbohydrate dietary trial for more than 5 years. J Clin Oncol, 24(15), 2311-2317.

Muscogiuri, G., Barrea, L., Savastano, S., & Colao, A. (2020). Nutritional recommendations for CoVID-19 quarantine. European Journal of Clinical Nutrition, 74(6), 850-851.

Naja, F., & Hamadeh, R. (2020). Nutrition amid the COVID-19 pandemic: a multi-level framework for action. European journal of clinical nutrition, 74(8), 1117-1121.

Özenoğlu, A., Beyza, G. Ü. N., Karadeniz, B., Fatma, K. O. Ç., Bilgin, V., Bembeyaz, Z., & Saha, B. S. (2021). Yetişkinlerde beslenme okuryazarlığın sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumlar ve beden kütle indeksi ile ilişkisi. Life Sciences, 16(1), 1-18.

Reissman, D. B., Watson, P. J., Klomp, R. W., Tanielian, T. L., & Prior, S. D. (2006). Pandemic influenza preparedness: adaptive responses to an evolving challenge. Journal of Homeland Security and Emergency Management, Vol. 3: Iss. 2, Article 13

Til, A. (2020). Yeni Koronavirüs hastalığı Hakkında bilinmesi gerekenler Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı Cilt 8 Sayı 85 s. 54

Tokgöz, P., Ertem, M., Çelik, F., Gökçe, Ş., Saka, G., & Hatunoğlu, R. (1995). Üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının saptanmasına ilişkin bir araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi, 24(2), 229-238.

Vançelik, S., Önal, S. G., Güraksın, A., & Beyhun, E. (2007). Üniversite öğrencilerinin beslenme bilgi ve alışkanlıkları ile ilişkili faktörler. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 242-248.